Yksilö- ja ryhmäpalvelut

Yksilöpalvelut

 • InBody kehonkoostumuksen mittaus
 • Polkupyöräergometritesti, palaute ja ohjaus
 • Lihaskunnon mittaus ja henkilökohtaisen kunto-ohjelman laadinta
 • SuomiMies/SuomiNeito – kehon kuntoindeksipaketti
 • Henk.kohtainen Omavalmennus (liikunta- ja ravitsemusneuvonta)

Ryhmäpalvelut

 • Tyky-päivät, liikunnalliset lajikokeilut
 • Juoksu- ja hiihtokoulu
 • Selkäkoulu
 • Painonhallintaryhmät
 • Kuntotestaukset
 • Kehonkoostumusmittaukset
 • Terveysneuvonta, tietoiskut ja luennot