Menestyksen raaka-aineet

Liikunta-ala 

Liikunnan alan ammattilaiseksi opiskellessani pysähdyin pohtimaan tulevaisuutta ja työelämää. Liikunta- ja hyvinvointiala on palveluala enemmän, kuin mitään muuta. Liikunta-alalla yleistä on toiminimiellä toimiminen, mikä on käytännössä pieni yritys ja yrittäjä on aina yrityksensä paras käyntikortti. Asiakaspalvelun rooli kasvaa ja se on tärkeässä asemassa myös maineen rakentamisessa, mistä haluankin muistuttaa kaikkia alan opiskeljoita, pian valmistuvia sekä jo  valmistuneita. Osa yrittäjän ominaisuuksia on täsmällisyys, neuvokkuus, ahkeruus, palvelualttius, sosiaaliset taidot, halu kehittyä, kyky ottaa palautetta vastaan ja sitkeys.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on jotain, mihin törmäämme jatkuvasti. Se voi olla ruokakaupan kassalla, kirjaston lainaus -pisteellä tai lääkärin vastaanotolla kohdattavaa. Se on osa arkipäivää. Asiakaspalvelun määritelmä on juuri tämän takia vaikeasti rajattavissa. Siihen ei ole yhtä oikeaa toimintamallia, joka olisi yleisesti eri organisaatioille istutettavissa. Se on jotain, mitä jokainen tekee omalla persoonallaan. Asiakaspalvelu on asiakkaan ja asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön välistä kohtaamista, jossa asiakaspalvelija eli työntekijä, noudattaa ja edustaa yrityksen arvoja.

Asiakaspalvelu ei toteutudu aina kasvotusten, vaan se voi toteutua myös sähköpostitse tai puhelimitse. Soitamme esimerkiksi palvelunumeroon kysyäksemme neuvoa tai lisätietoja. Toiset puhelut jäävät paremmin mieleen kuin toiset, mutta mikä sen määrittelee? Toinen puhelu voi jäädä mieleen auttavaisen ja hyväntuulisen asiakaspalvelijan kautta kun toinen taas vähättelyn ja pahantuulisuuden kautta. Kumpaan numeroon soittaisit uudellen? Tätä ei varmasti kenenkään tarvitse miettiä kahta kertaa. Kiperät palvelutilanteet ovat osa asiakaspalvelua, mutta taitava asiakaspalvelija saa hankalankin asiakkaan hymyilemään. 

Palvelukokemus

Se, miten asiakasta palvellaan ja kohdataan, tarkoittaa palvelukokemusta, joka vaikuttaa asiakkan mielipiteeseen yrityksestä ja palvelusta. Kohtaamisen onnistumiseen vaikuttaa se, kuinka asiakaslähtöistä toimintaa yrityksessä harjoitetaan. Asiakas haluaa palvelutilanteessa tulla kohdelluksi kunnioitetusti ja yksilöllisesti. Toimiva vuorovaikutus saa asiakkaan pitämään asiakaspalvelukokemustaan onnistuneena. Jotta laatu pysyy korkealla tasolla, on keskityttävä jatkuvaan palveluiden kehittäminen sekä asiakaskokemusten parantamiseen. 

Voin allekirjoittaa kertoneeni omista palvelukokemuksista eteenpäin. Esimerkiksi isoäitini harkitessa liittymän vaihtoa, suosittelin heti oman kokemukseni perusteella toimivaa palveluntuottajaa. Suosittelemme hyvää lääkäriä ystävälle ja lähikauppaa, jossa myyjä hymyilee ja tervehtii. Kuuloluurin voima on mittaamaton, eikä sitä kannata aliarvioida. Yrittäjänä on siis oleellista miettiä myös, millaista tietoa haluat asiakkaidesi vievän eteenpäin, sillä se, mitä, mitä asiakkaasi kertovat sinusta ovat ilmainen mainos. Sallitko oman huonon päivän näkyä asiakkaillesi ja vievän sanaa eteenpäin?

 

Hyvä asiakaspalvelija

Mitä hyvä asiakaspalvelu sitten on ja millainen on hyvä asiaksapalvelija? Yksinkertaisuudessaan …

 • … pidä aina lupauksesi
 • … näytä iloiselta ja innostuneelta
 • … tervehdi aina kaikkia
 • … sana kiitos ja iloinen hymy eivät maksa mitään
 • … älä moiti kilpailijoitasi
 • … vastaa puhelimeen, mielellään välittömästi
 • … auta toisia työntekijöitä
 • … huolehdi asiakkaistasi, myös tyytymättömistä
 • … ota ongelmat avoimesti puheeksi

Asiakaspalvelussa tarvitaan pelisilmää ja ihmistuntemusta sekä kykyä tulkita asiakkaita. Haastan jokaisen pohtimaan palvelualttiuttaan oman alansa ammattilaisena ja keinoja kehittyä sen saralla. Olemmeko tyytyväisiä siihen, mitä olemme nyt vai haluammeko kehittyä ammattilaisina ja kehittää palvelujamme sekä yritystämme? Uusivuosi lähestyy, olisiko aika myös uusille lupauksille?

Menestys on monen tekijän summa, mutta se on varmaa, että ilman asiakkaita miljoonan dollarin ideakaan ei toimi.

 

Mietteliäin terveisin,

Laura.

 

Lähteet

Aarnikoivu, H. 2015. Aarnikoivu, H.: Onnistu asiakaspalvelussa 2005, Sanoma Pro Oy.

Sippola, P. 2014. Liikuntabisnes. Käsikirja liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjälle. Espoo: Myllylahti.

Myötätuulen some haltuun

Kehittämistehtävä

Sosiaalisella medialla on koko ajan kasvava merkitys jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassa. Sosiaalisen median rooli yritystoiminnassa erityisesti markkinoinnin näkökulmasta on kiistattomasti suuri, koska se on kaikille avoin ja osallistumisen kynnys on matala. Se on ihmisten välistä vuorovaikutusta verkossa tarjoten mahdollisuuden avoimuuteen. Kun on kyse asiakassuhteiden luomisesta ja hoitamisesta sekä ylläpidosta, sosiaalinen media on tehokas väline.

Markkinointi verkossa eli digimarkkinointi on käsite, joka on kehittynyt digitalisaation myötä. Markkinointi on avainasemassa mietittäessä digitalisaation luomia mahdollisuuksia. Suuressa roolissa toimivat sosiaalisen median eri kanavat, sillä niiden avulla pystytään tavoittamaan asiakkaita ja eri kohderyhmiä paremmin sekä herättää potentiaalisten asiakkaiden ja kohderyhmien kiinnostusta sekä informoida yrityksen toiminnasta. Osana syventävää työharjoitteluani liikunnanohjaajana oli kehittämistehtävä, joka nousi harjoittelupaikan tarpeista. Kehittämistehtäväni oli Myötätuulen sosiaalisen median kehittäminen, materiaalin tuottaminen sekä Instagram -tilin luominen.

Tuoreimman tiedon mukaan sosiaalisesta mediasta saatavan tiedon mukaan  esimerkiksi ostopäätöksen tekevät 74% kuluttajista. Somekanavien valinnassa ja käytössä on pohdittava muun muassa …

 • … kohderyhmää, eli kenelle viestit kohdistetaan?
  … somekanavat, joita tavoiteltu kohderyhmä käyttää eniten?
 • … sisältö ja tieto sekä sen jakaminen, mikä kiinnostaakohderyhmää?

Myötätuulen Instagram –tili tavoittelee pääasiassa koulun opiskelijakuntaa, kun taas Facebookin avulla pääasiassa tiedotetaan asiakkaita Myötätuulen tarjoamista palveluista sekä mahdollisista uutuuksista ja muutoksista. Tuoreimman tiedon mukaan suosituimpia sosiaalisen median kanavia ovat käyttäjälukujen perusteella

 1. Facebook (2 196 miljoonaa käyttäjää)
 2. YouTube (1 900 miljoonaa käyttäjää)
 3. Instagram (1 000 miljoonaa käyttäjää).

Edellisen lisäksi on myös otettava huomioon suosituimmat somepalvelut, jotka ovat käytössä. Tämän tiedon mukaan instagram on TOP3 listalla 46 prosentilla. Edellä ovat Youtube 88 prosentilla ja Facebook 82 prosentilla. On tärkeä tietää, missä asiakkaat ja tavoiteltu kohderyhmä ovat, miten verkostoja käytetään sekä ketä siellä on, jotta käytetyt resurssit eivät valu hukkaan. Instagramin suosio perustuu visuaalisuuden lisäksi sen persoonalliseen otteeseen ja hetkellisyyden tunteeseen.

 

Instagram –tilin tavoite on tiedottaa niin kanssaopiskelijoille kuin asiakkaillekin, millaista on esimerkiksi toteuttaa harjoittelu Myötätuulessa, millaisia palveluja tarjoamme, millaisia ovat työtehtävät ja työpäivät opiskelijan silmin. Sen tavoite on siis esitellä palveluja sekä työtehtäviä visuaalisesti näyteikkunan tavoin. Sosiaalisessa mediassa oleellista on myös muistaa säännöllisyys. Kuinka usein somekanaviin tulisi postata? Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta tärkeintä on jatkuvuus sekä olla läsnä. Jos aktiivisuus loppuu, niin myös asiakkaiden ja kohderyhmän mielenkiinto yritystä tai palvelua kohtaan.

Jatkuvuuden kannalta kehittämisehtäväni lisäosa oli luoda Myötätuulen perehdytyskansioon välilehti sosiaalisen median käytöstä Myötätuulessa, jotta uusien harjoittelijoiden on helppoa jatkaa sosiaalisen median parissa työskentelyä. Harjoittelun aikana tuotin video- sekä markkinointimateriaalia Myötätuulen käyttöön erilaisten sovellusten avulla.  Keinoja kehittää sosiaalista mediaa edelleen ovat esimerkiksi tuotekohtaisen hashtagin (#) luominen ja sen avulla mainostaminen sekä kilpailujen ja arvontojen järjestäminen.

Seuraa Myötätuulta siis sosiaalisen median kanavissa

 • Facebookissa @myötätuuli
 • Instagramissa @myotatuulikamk
 • Snapchatissa @myotatuuli

 

Terkuin, Laura!

Lähteet:

Komulainen, M. 2018. Menesty Digimarkkinoinnilla. Helsinki: Kauppakamari.

Kananen, J. 2013. Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työelämään syventyminen

Syventävä harjoittelu

Hei kaikille! Olen viimeisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelija ja suoritin viimeisen harjoittelun Myötätuulessa. Harjoittelupaikan valinta ei ollut helppo prosessi, sillä en vieläkään tiedä tarkalleen, minne haluaisin työllistyä valmistuttuani. Halusin kuitenkin suorittaa harjoitteluni Kajaanissa, mikä auttoi valinnan tekemisessä. Syventävän harjoittelun tavoite on syventää omaa osaamista liikunta-alan toiminnasta ja kehittää työelämän toimintaympäristöä.

Asetin harjoittelun alussa itselleni seuraavat tavoitteet:

 • Kehitän harjoittelupaikan toimintaympäristöä TK-tehtävän kautta
 • Hallitsen eri ohjausmenetelmien käytön asiakaslähtöisesti moninaisten asiakasryhmien parissa
 • Hallitsen turvallisen ja laadukkaan terveyskuntotestauksen periaatteet
 • Osaan arvioida perustellusti opiskelijoiden ryhmä- ja perheliikunnan ohjauksia sekä omaa toimintaani kriittisen reflektoinnin kautta

Harjoittelun alku

Harjoittelun alussa minulla oli hankaluuksia hahmottaa työtehtäväni. Tämän johdosta suostuin suurimpaan osaan minulle tarjotuista työtehtävistä ja ohjauksista. Pian huomasinkin, että aikani ei riitä kaikkeen ja minun täytyi alkaa priorisoida sekä suunnitella tekemisiäni tarkemmin.

Työtehtäviäni olivat …

 • … asiakkaiden rahastaminen
 • … palautteen antaminen opiskelijoille heidän ohjauksistaan sekä tarvittaessa myös ohjeistus tuntisuunnitelman tekemisessä
 • … ohjausten koordinointi
 • … yhteydenotot eri tahoihin, kuten esimerkiksi älysalin huolto
 • … markkinointi ja mainostus tuottamalla materiaalia sosiaaliseen mediaan
 • … liikuntapaikkavarausten tekeminen
 • … asiakaspalvelu ja yhteistyö asiakkaisiin, myyntityö sekä tarjousten tekeminen
 • … kuntotestaus

Matkan varrella harjoittelun edetessä työtehtäväni saivat lisävahvistusta, sillä …

 • … ohjasin ja arvioin liikuntaneuvojaopiskelijaa, joka suoritti harjoittelunsa Myötätuulessa
 • … tein ja lähetin tilausvahvistuksia asiakkaille sekä eteenpäin                toimistosihteerille

Työtehtävät vastasivat syventävän harjoittelun oppimistavoitteita. Työtehtävät olivat sellaisia, joista minulla ei ollut ennestään paljon kokemusta, joten oppimista ja kehittymistä tapahtui koko harjoittelun ajan. Perehdyin työtehtäviin enimmäkseen konkreettisen tekemisen kautta, mutta alussa kyselin tarvittaessa neuvoa myös ohjaajaltani.

Harjoittelun eteneminen

Myötätuulessa pääsin mukaan moniin erilaisiin asioihin. Pääsin mukaan hanketoimintaan kahden eri hankkeen osalta. Näitä olivat Älyllä aktiiviseksi -hanke sekä KorpiKainuu goes Digi  -hanke. Älyllä aktiiviseksi -hankkeen parissa työskentelin hanketyöntekijän kanssa. Ohjasimme korkeakouluopiskelijoille liikkuvan tutortunnin kerran viikossa, minkä vuoksi pääsin kartuttamaan ohjaajakokemustani. KorpiKainuu goes Digi -hankkeessa pääsin osallistumaan Suomussalmen iWall -seinän avajaisten toteutukseen ja vastasin tapahtumapäivän oheisohjelmasta. Osallistuin myös työpajaan, jossa ideoitiin hankkeen seuraavaa vaihetta.  

Asiakaspalvelu toteutui Myötätuulessa suurimmaksi osaksi Internetin välityksellä Facebookissa tai sähköpostilla. Sähköpostiin tuli erilaisia tiedusteluja ja tarjouspyyntöjä, joihin vastasin. Asiakaspalvelu oli osa jokapäiväisiä työtehtäviäni, mikä sai minut pohtimaan sen suurta roolia palvelualoilla. Lisää tästä heränneitä ajatuksiani pääset lukemaan klikkaamalla TÄTÄ linkkiä. Ryhmäliikuntatuntien ohjausten koordinointi oli osa työtehtäviäni. Olin siis vastuussa siitä, että jokaisella tunnilla oli ohjaaja, menin sinne itse ohjaamaan tai peruin tunnin.  Näin vältyttiin tilanteilta, joissa asiakkaat olivat paikalla, mutta ohjaaja puuttui. Koordinoin myös Myötätuulen tarjoamia digisynttäreitä, joissa ohjaajan rooli oli neuvoa, miten pelit älysalissa toimivat ja huolehtia, että syntymäpäivät toteutuvat turvallisesti ilman vaaratilanteita. Digisynttäreiden ajan olin tavoitettavissa, tukena ja apuna, yllättävissä tilanteissa. Tämä oli osa opiskelijoiden ohjausta ja sen avulla varmistettiin, että opiskelijat tulevat myös uudelleen ohjaamaan digisynttäreitä.

Erilaisten asikasryhmien ohjaaminen kuului myös työtehtäviini sekä reagointi esimerkiksi sairastapauksiin. Asiakasryhmät koostuivat työikäisistä, lapsista ja nuorista sekä iäkkäistä. Yksi esimerkki ohjauksistani oli Suomussalmella Ristiin Rastiin -hankkeelle toteutunut 3-5-vuotiaiden satujumppa. Toimin myös apuohjaajana freegym -aiheisille tunneille, joita järjestimme kaksi eri ikäisille ryhmille. Molempiin lasten liikuntatunteihin tehtävänäni oli kirjata ilmoittautuneet sekä heidän yhteystietonsa, jotta ryhmäkoot pysyivät ohjaajaresursseja vastaavina. Freegymin toteutuminen edellytti minulta myös pienten liikkuvien osien hallintaa, joita olivat tuntisuunnitelman tarkastaminen, tarvittavien välineiden pakkaaminen yhteistyössä opiskelijan kanssa sekä auton varaaminen. Freegymistä pääset lukemaan lisää klikkaamalla  TÄSTÄ.

Oppimiskokemukseni 

Myötätuuli oli harjoittelupaikkana työelämän vaatimuksia vastaava, minkä ansiosta saavutin asettamani tavoitteet. Pystyin hyödyntämään aikaisemmin opittua asiakaspalvelu- sekä ohjaajakokemustani harjoittelussa. Myötätuuli tarjosi yrittäjämäisen harjoittelukokemuksen, missä sain oikeasti vastuuta. Pidin tästä ominaisuudesta harjoittelussa, sillä minulla on kokemusta harjoittelupaikoista, joissa ei tarjota työelämää vastaavia työtehtäviä. Koen, että opin paljon saadessani tehdä oikeita asioita peukaloiden pyörittelyn sijaan. Harjoittelu tarjosi myös mahdollisuuden etäpäiviin, mikä oli mielestäni erittäin hyvä ja tarpeellinen vaihtoehto. Myötätuulen toimistossa työskennellessä päivän aikana vastaan tuli usein hyvin erilaisisa asioita, mikä katkaisi suunnitellun tekemisen.

Annoin myös palautetta opiskelijoille heidän ohjauksistaan osana työtehtäviäni. Huomasin, että palautteen antaminen muille oli tärkeää myös oman oppimisen kannalta. Muiden tunteja seuraamalla opin erilaisia liikkeitä ja liikeyhdistelmiä sekä  näiden sovelluksia ja tuntirakenteita. Aluksi tuntui haasteelliselta antaa palautetta vertaisille toimiessani itsekin opiskelijana. Opin kuitenkin samalla, miten antaa rakentavaa palautetta, ja pystyin hyödyntämään havaintojani myös omassa ohjaamisessani.

Myötätuuli on yrittäjämäinen työympäristö, jossa ohjaajien poissaolot ja sairastapaukset vaikuttavat oleellisesti sen toimintaan ja muiden ohjaajien tai harjoittelijoiden kuormittumiseen. Sijaisen löytäminen ohjauksiin on haastavaa niin Myötätuulessa kuin työelämän muuttuvissa tilanteissa. Olisi hyvä, että opiskelija ottaisi vastuun tekemisestään alusta alkaen esimerkiksi etsimällä perumalleen tunnille ohjaajan itse. Näin se toimii myös työelämässä, sillä erityisesti yrittäjänä ohjauksien peruminen on liiketoiminnan kannalta epäedullista. Tämän takia verkostoituminen on tärkeää, mutta myös ymmärrys siitä, mitä kollegan auttaminen merkitsee. Työkenttä on vaativa, joten on oleellista myös tunnistaa käytössä olevat resurssit ja voimavarat.

Välillä jokaisen resurssit ovat tiukilla ja silloin on osattava joustaa ja valita tilanteen kannalta sopiva ratkaisu. Koulumaailmasta on vaikea löytää opiskelijaa, jolla ei olisi raporttia kesken tai jolla ei deadlainit painaisi päälle. Sama pätee työelämässä. Työelämässä kuitenkin joustavuus ja yhteistyö ovat tärkeitä ominaisuuksia, joita Myötätuulessa harjoitellaan. Opiskelijan täytyy osata sanoa ei, kun ei oikeasti pysty ottamaan lisää ohjauksia. On kuitenkin muistettava, että kieltäytyessä työtehtävästä, se kerryttää jonkun muun työtunteja. Haasteena tämä näyttäytyy silloin, kun kollegan viikkotyötunnit ovat jo täynnä muista työtehtävistä. Toisinaan viikkotyötuntini pysyivät ennalta sovitussa normaalissa viikkotyömäärässä (40h), mutta toisinaan tunteja kertyi yli 50. Välillä tämä kuormitti viikkoani merkittävästi, ja vaikutti yleiseen jaksamiseen. 

Kehityin harjoittelun aikana laajan kokonaisuuden hallinnassa sekä itseni johtamisessa työtehtävien kautta. Itsensä johtaminen on osa-alue, mitä mielestäni tulisi kehittää myös opinnoissa. Harjoitteluni Myötätuulessa sisälsi myös nopeaa reagointia erilaisiin tilanteisiin, kuten sairastapauksiin. Hanketoiminnasta minulla ei ollut  kokemusta, mutta nyt koen erittäin mahdollisena hanketöiden hakemisen valmistuttuani. Kehityin myös Myötätuulen palveluiden markkinoinnissa sosiaalista mediaa hyödyntäen, mikä oli yksi harjoittelutavoitteistani. Kyseisetä harjoittelutavoitteesta voit lukea lisää tämän linkin kautta.

Myötätuulessa omien havaintojeni perusteella kehittäisin selkeää työnjakoa harjoittelijoiden kesken. Työnjaon ollessa epäselvä, on haastavaa tietää, kuka hoitaa mitäkin asiaa ja miltä osin (kokonaan vai osittain). Tämä puolestaan johtaa helposti siihen, että useampi on saman asian kimpussa, mikä johtaa resurssien tehottomaan käyttöön. Selkeän työnjaon avulla resurssit saataisiin kohdennettua tehokkaasti vastaamaan tarpeita. Selkeä työnjako edesauttaa myös omien työtehtävien hoitamisesa vastuullisesti loppuun asti olettamatta, että joku muu on ehkä kuullut siitä ja hoitaa sen. Työtehtävien kuormittavuus jakautuu tasaisesti niin työnjaon kuin joustavuuden ansiosta.

Terveisin,

Laura

Lapin amk:n Hyvinvointiapteekin vierailu

Eräänä syksyisenä päivänä kilahti Myötätuulen sähköpostiin hymyn huulille tuova kysymys Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvontiapteekin väeltä; Olisiko meillä Myötätuulessa kiinnostusta aloittaa yhteistyön luominen heidän kanssaan. Hyvinvointiapteekki on hyvinvointipalveluja tuottava oppimisympäristö Lapin ammattikorkeakoulussa. Ja totta kai meillä oli! Olimme Myötätuulessa hyvin otettuja viestistä, ja vastasimmekin heti kutsulla; mitä jos heidän opiskelijansa tulisivat vierailulle Kajaaniin, tutustumaan toimintaamme paikan päälle.

untitled

No hehän tulivat. Tarkemmin sanottuna viime keskiviikkona. Neljä liikunnanohjaajaopiskelijaa saapuivat autolla Kajaanin ammattikorkeakoulun pihaan noin puolen päivän maissa, energisinä pitkästä ajomatkasta huolimatta. Aloitimme päivän yhteisellä lounaalla opiskelijaravintola Foxissa, juttelemalla ja tutustumalla toisiimme. Tämän jälkeen kävimme yhdessä keräämässä päivän liikunta-annoksen älysalistamme. Lapin amk:n opiskelijat pitivät älysaliamme hauskana tapana liikkua.

Liikuntatuokion jälkeen istuimme vihdoin pöydän ääreen, kertomaan toinen toisillemme oppimisympäristöjemme toimintatavoista. Jaettiin kokemuksia, ja inspirointia tapahtui puolin jos toisin. Tietenkin puhe oli myös yhteistyön aloittamisesta, ja saimme jo muutamia hyviä ideoita paperille. Näitä alamme varmasti viemään eteenpäin. Miltä kuulostaisi esimerkiksi yhteisesti järjestetty työhyvinvointitapahtuma, tai nettivalmennuskurssi?

t

Iso kiitos yhteydenotosta Hyvinvointiapteekki. Odotamme Myötätuulessa tulevia yhteistyökuvioita innolla!

Pyöräilyhanke – yhteistyö Kajaanin kaupungin kanssa

KAMK Sports on mukana Kajaanin kaupungin Pyöräillen puukaupungissa -pyöräilyhankkeessa. Meille tämä on mahdollisuus päästä toimimaan laajemmin ja tekemään entistä enemmän työtä ihmisten arkiliikunnan ja liikunnallisuuden edistämiseksi. On ollut tosi hienoa päästä laajentamaan toimintaa kampukselta kaupunkiin ja toisaalta tehdä todella erilaisia juttuja, kuin mitä toimintamme on viimeisen vuoden aikana sisältänyt.

Hankkeen myötä Kajaaniin on hankittu kaupunkipyörät, jotka ovat koko kesän ajan lainattavissa Kauppatorin pyörien lainauspisteeltä. Meidän tehtävänämme on hoitaa lainauksia sekä edistää pyöräilykulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia pyöräilyn parissa. Hankkeen kautta Kajaaniin on myös suunniteltu useita pyöräilyreittejä, joiden varrelta löytyy mielenkiintoisia puutalokohteita. Olemme itse kiertäneet reittejä kesän mittaan mm. ohjatuilla yhteispyörälenkeillä nauttien kesäsäästä pyöräilyn parissa. Näitä pyörälenkkejä on tulossa vielä lisää elokuun jokaisena maanantaina, joten nappaa sinäkin pyörä matkaan ja tule mukaan!

Reitit löydät ActionTrack -sovelluksesta lisäämällä aktiviteetiksi ”Pyöräillen puukaupungissa Kajaani” tai paperiesitteestä, jonka saat omaksesi Kajaani Infosta tai meidän pyörien lainauspisteeltämme Kauppatorilta.

Kaupungin yhteistyön myötä meidän puistojumppiimme Rantapuistoon ja Kesäniemeen pääsee osallistumaan alennetulla hinnalla saapuessaan paikalle pyöräillen. Yhteistyökuvioiden kehittäminen ja verkostoituminen on tärkeää, sillä varsinkin pienessä kaupungissa huomaa heti, kuinka jokainen kontakti tuo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Hankkeessa itsessään on useita toimijoita, joten työ on jatkuvaa kommunikaatiota suuntaan jos toiseen, mikä ainakin minulle pitää kipinän yllä toimintaa kohtaan.

Kesämme on siis täynnä monenlaista toimintaa. Toimimme pääasiallisesti kahdessa paikkaa – kampuksella ja pyörien lainauspisteellä, mutta meillä on Ronjan kanssa niin monta rautaa tulessa ettei tylsiä hetkiä pääse syntymään. Viime viikon aikana mietinkin, kuinka onnellisessa tilanteessa olen, kun pystyn vaikuttamaan tekemääni työhön ja työnkuvaani niin paljon. Tietyllä tavalla työn jäljen näkee heti, ja huomaa heti kuinka lopputulokseen vaikuttaa oman panostamisen määrä.

Laaja työnkuva on rikkaus. Mielestäni on vaan niin siistiä, että työpäiväni voi olla esimerkiksi pyöräilyä ympäri kaupunkia ja sen lähialueita tutkien kohteita, joiden olemassaolosta en edes tietäisi ilman tätä työtä ja pyöräilyhanketta. Toisaalta työpäivä voi myös koostua täysin työtehtävistä tietokoneen ääressä: työstäen markkinointia, kirjanpitoa ja muuta sähköistä materiaalia. Vaihtoehtoisesti päivä töissä voi kulua istuen pyörien lainauspisteellä torin vilinässä ihmisten kanssa jutustellen ja vastaillen mitä erikoisimpiin ja monipuolisiin kysymyksiin koskien kaupunkipyöriä, kaupunkia ja lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Eli hei, töissä voi olla kivaa ja jokainen päivä voi olla ihan erilainen. Toivottavasti jokainen teistä löytää sellasen työn, jossa pystytte kehittämään itseänne ja tehtäviänne parhaassa tapauksessa jopa nauttien siitä hommasta.

Terkuin, Tanja


Tsekkaa linkit ja pysy ajan tasalla: 

Nettisivut
Facebook
Instagram

Ota yhteyttä:

KAMK Sports / Ronja ja Tanja
kamksports@kamk.fi