Ryhmäliikunnan työn osa-alueet

Minulla oli mahdollisuus toteuttaa Ryhmäliikunnan -kurssi käytännön työnä. Toteutin kurssin opinnollistaen Myötätuulessa. Koin tämän minulle parhaaksi oppimismuodoksi, koska minulla ei ole hirveästi ohjauskokemusta ja koin, että käytännön työskentely edistää minun oppimista parhaiten. Työhöni Myötätuulessa kuului muun muassa liikuntakalenterin ylläpito, joka sisälsi tiedot ryhmäliikuntojen ajankohdista ja kuka niitä ohjaa. Rekrytoin uusia ohjaajia jumppiin sekä hoidin osaltani perehdytystä. Hoidin myös ohjauksien tilastointia, dokumentointia ja vastasin Myötätuulen sähköpostista. Tämän kaiken lisäksi suunnittelin ja ohjasin 11 eri ryhmän tunteja. Jaoimme vastuun ohjauksista yhdessä muiden ohjaajien kanssa.  

Ryhmäliikunnan ohjaamiseen kuuluvia osa-alueita 

Ryhmäliikunnanohjaajan työ sisältää eri vaiheita. Työ on selkeästi määriteltävä toimenpide esimerkiksi yhden kuntosaliohjauksen näkökulmasta. Toteutettu työ sisältää alkamis– ja päättymisajankohdan, sisällön ja sitä vaativat toimenpiteet. Jos käytetään esimerkkinä kuntosaliohjaukseen vaativaa työtä, se sisältää työn tunnistaminen eli ohjaus kuntosaliympäristössä, työn suunnittelun eli tuntisuunnitelman, työn jakaminen eli pidänkö tunnin yksin vai pitääkö sen joku muu, tunnin ohjauksen, tunnin tilastoiminen sekä dokumentointi.  

Ryhmäliikunnan pitäminen voi kuulostaa helpolta, mutta suunnitteluun kuluu yllättävän paljon aikaa verrattuna virallisen ohjauksen kestoon. Ennen tuntia ohjaajan täytyy perehtyä asiakkaisiin eli esimerkiksi heidän ikäryhmäänsä ja sairaus- ja liikuntataustoihin. Perehtymiseen kuuluu myös ohjauksen sisältöön perehtyminen, onko kyseessä kuntosaliohjausta vai vesiliikuntaa.  

Asiakas voi vaatia ohjaajalta myös tietynlaisia taitoa. Kaikki taidot eivät ole niin sanotusti “pakollisia” ja asiakas voi vaatia ohjaajalta sellaisia asioita, joita ei voida toteuttaa. Yleisiä ryhmäliikunnanohjaajan taitoja ovat kuitenkin tuntien sisältöön ja ohjaukseen liittyviä asioita. Yksi näistä on anatomian ja fysiologian tuntemus. Hyvä ohjaaja tietää ja tuntee ihmiskehon anatomiaa ja osaa perustella liikevalintojaan sekä suunnitella ohjaustaan näihin perustuen. Toinen osaamisalue on liikehallinta eli osaako ohjaaja näyttää liikkeet teknisesti oikein. Ohjausta pitäessä on myös hyvä ottaa eri oppimistyylit huomioon. Erityisesti liikehallinnassa pitää olla tarkkana, koska moni oppii näköaistinsa eli visuaalisesti. Joku asiakkaista voi taas olla auditiivinen oppija eli silloin hän oppii liikkeet parhaiten kuulemalla. Liikkeiden ohjauksessa on hyvä pitää ohjeet selkeinä, esimerkiksi kolme perusasiaa/huomiota liikkeen sisällöstä on hyvä kertoa asiakkaalle. Liiallinen selittäminen liikkeiden vaihtuessa tuo voi saada asiakkaan hämilleen. Perusasiat liikkeistä on hyvä opetella jo ennen tuntia. Lopuksi on vielä kinesteettinen oppija eli kokeilemalla oppija. Tällöin asiakas voi oppia liikkeen tekniikan vasta kokeilemalla sitä itse. Ohjauksessa ja liikkeiden näytössä kannattaa itse tehdä liikkeet mahdollisimman laajaa liikerataa käyttäen, koska asiakkaat todennäköisesti tekevät liikkeet paljon minimaallisemmin. 

Hyvä ryhmäliikunnanohjaaja osaa yhdistää musiikin ja liikkeet. Musiikkia suunnitellessa on hyvä tietää asiakaskunta sekä tuntilaji. Myötätuulessa käytin paljon oldies-musiikkia, koska asiakaskunta oli pääasiassa ikäihmisiä. Välillä lisäsin mukaan myös enemmän minua kiinnostavaa uudempaa musiikkia, josta asiakkaat antoivat myös positiivista palautetta. Lasten ohjauksessa käytin yleensä musiikkina lastenlauluja leikkien ja pelien yhteydessä. Työikäisten kanssa musiikkilajit olivat laajempia ja tunnitkin sen teemaltaan sellaisia, joissa pystyi käyttämään kovempitempoisia biisejä. Haasteita toi esimerkiksi vesijumppien suunnittelu, koska ohjaaja itse tekee liikkeet maalla ja asiakkaat vedessä. Musiikki tässä pitää valita asiakkaille sopivaksi, ei itselle.  

Seuraavaksi liikehallinnan, musiikin ja ohjauksen yhdistämisen jälkeen tulee ohjaamisesta ennakointi. Miten liukua sulavasti seuraavaan liikkeeseen tai liikesarjaan? Hyvä ohjaaja ennakoi vaihdot niin, että asiakkaalla olisi helppo päästä niihin mukaan. Etenkin musiikkiliikuntatunneilla on hyvä avustaa vaihtoa tikuttamalla ohjeet rytmin mukaan ja näyttämällä esimerkiksi käsillään minne seuraava askellus suuntautuu. Isot eleet ja selkeät sanat auttavat ennakoinnissa. Ryhmäliikuntatuntien sisältöön kannattaa valita myös varalta vaihtoehtoisia liikkeitä. Varsinkin Myötätuulen tunneilla kävi paljon ikäihmisiä, joilla oli esimerkiksi vaikea päästä lattiatasolle tai tehdä tiettyjä liikkeitä. Silloin vaihtoehtoiset liikkeet olivat avuksi ohjaukseen, kun ne oli mietitty jo etukäteen. 

Kun ohjauksen ajankohta ja sisältö on valmis, niin voidaan siirtyä ryhmäliikunnanohjaajan seuraavaan taitoon, asiakkaiden motivoitiin ja vuorovaikutustaitoihin. Taitava ohjaaja luo omalla asenteellaan motivaatiota ja iloista ilmapiiriä tunneille. Hän toivottaa asiakkaat tervetulleeksi, on ajoissa paikalla, huolehtii ennakkotoimet, perehtyy tunnin sisältöön ja asiakkaisiin. Ohjaaja ei voi aina miellyttää kaikkia, mutta hyvillä vuorovaikutustaidoilla pääsee jo pitkälle. Kun nämä ryhmäliikunnanohjaajan taidot hallitsee, on ohjaajana jo pitkällä.  

Myötätuulessa työskennellessä sai paljon uutta kokemusta ryhmäliikunnan ohjauksesta. Kehittämisen kohteita voisi olla esimerkiksi musiikkiliikunnan ja aerobic-tuntien musiikillinen sisältö ja tikuttaminen. Parannettavaa on myös oikeitten sanavalintojen valitseminen liikkeitä näyttäessä ja ennakoinnissa. Muulta osalta koen onnistuneeni ryhmäliikunnanohjaajana.  

-Pauliina

Lähteet:

Ikkala, I. (2018) Musiikki ryhmäliikunnassa. Luettu 18.5.2019 http://ryhmaliikunta.fi/liikunta-ja-lajit/musiikki-ryhmaliikunnassa/

Ikkala, I. (2018) Sinustako ryhmäliikunnanohjaaja? Luettu 18.5.2019 http://ryhmaliikunta.fi/uutiset/sinustako-ryhmaliikunnanohjaaja/

Hakkarainen, T. (2015) Opinnäytetyö. Työnsuunnittelu ja ryhmäliikunnanohjaajan työhyvinvointi. Haaga-Helia.  Luettu 18.5.2019 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/92089/Hakkarainen_Tiina.pdf?sequence=1

Uplus. Oppimistyylit – Onko niitä olemassa? Luettu 18.5.2019  https://uplus.fi/oppimistyylit-onko-niita-olemassa/

SPORTS NETWORK DAY

1. BACKGROUND OF THE PROJECT

Reason for this project was to provide information about international programs in KAMK to other Finnish Universities. Since Kajaani is one of the only Universities of Applied Sciences which has an international program for Sports and Leisure Management, we believe this project has been quite valuable for the Sport teachers coming around Finland.

Our work as students was to make a project plan for this event in which we took part in. We made different tasks, activities and presentations talking about our home education and sports, as well as a Finnish perspective of Internationa Program.

2. INDIVIDUAL AIMS OF THE PROJECT AND RESULTS ACHIEVED

My main goals for this project were to learn and improve more about how to do a properly project plan. To get to know different sport teachers around Finland, to make the Spanish education and sports known in my country and to offer some Spanish gastronomy to the audience. In addition, it was good to get more experience running an event and plan different exercises during the pause exercise and some outdoor activities.

We have spent many hours planning the project plan for this event, we worked together especially in the beginning and later on we just split up the work. For our outdoor activities, we had some issues and doubts at the beginning because since we planned to play frisbee-golf, we were a little bit worried about the weather in the event’s day, that’s why we came up with a Plan B just in case, if our main plan wouldn’t have worked. On the other hand, we had some problems to get the equipment such as the frisbees themselves, but finally I managed to get enough, and the weather was really good to play, just little bit of snow but nothing that would have stopped us.

Overall, I think everything went well and all results were achieved.  We didn’t have any kind of mishap or changes.

For my part I had a good chance to take part of something outside of my studying field, great experience overall and refreshing. I did not learn too much new in case of project management, since I had already done planning for another project. This project gave me an excellent chance to visit Kisälli, if nothing else and see what kind of restaurant it is, I say it is a very professional restaurant, even though operated mostly by catering students. As for the event itself the presentation was fun to create and perform and if I am not completely mistaken the crowd was pleased as well.

 I really enjoyed working with Jack and Xavi. I knew Xavi form before and it was great opportunity, to work with him for once, as for Jack a new familiar face and a friend from another field of study is always needed for the future.
I also liked working with new teachers as well, instead seeing the same ones from my field in every course, big thanks to them I really enjoyed working with them and would work again if given a chance.  

2.1. STAGES OF THE PROJECT

 1. Meeting with the teachers, introduction of the project.
 2. 2nd meeting à to think about the project idea and fill the. commissioning agreement.
 3. Contacting Kisälli restaurant.
 4. Beginning the project plan.
 5. 3rd meeting with Liisa about different activities and the process so far.
 6. Planning outdoor activities in Vuokatti.
 7. Visiting Kisälli à gathering the information still required from us.
 8. 4th meeting with Liisa about our project process.
 9. Meeting with Samu, discussion of the next step of the project.
 10. Started to plan the pause exercise for the event.
 11. Final meeting with Liisa and Samu à Arranging the final preparations with Liisa and Samu before the project.
 12. Finished the project plan.
 13. Powerpoint presentation à Creation of the PowerPoint presentation about the Spanish and British education and sports, as well as presentation of studying in, international program as a native Finn.
 14. Preparation of the Spanish omelette.
 15. Sports Network event.
 16. Reporting.
 17. Feedback.

3. PROJECT EVALUATION OUTLINE

As I mentioned previously, the project was successful. Everything went quite well, respecting the schedule all the time and we didn’t get any issue or mishap. Only, information I wished was to get the allergies and food preferences earlier, but I managed and it was on time, which matters the most.

The key of the success has been mainly the good organization and cooperation with all the members of our team, communication between members and helping each other if needed.

On the other hand, we planned a plan B if our main plan had needed to be changed or modified. Finally, we didn’t need to change or modify anything since the weather was good enough fortunately.

4. ORGANIZATION OF THE PROJECT

Supervising tutor: Samu Saukkoriipi

Project manager: Liisa Paavola

Project assistants: Xavi, Jani, Jack

Clients: Sport teachers all over Finland

Project group consists in three different students from different nationalities: English, Spanish and Finnish. No one had any specifically named roles, but tasks were divided according to each individual’s strengths. For example, Jack and Xavi as sports students were in charge of Frisbee golf tour as well as pause exercise. On the other hand, Jani as a Finnish student, was important for dealing with Kisälli restaurant and possible situations where guests didn’t speak English that well.

Moreover, we made a presentation talking about our home education and sports, to compare our education system with the Finnish one. Also to give a Finnish view on International program

On the other hand, Samu was the one who supervised our project plan and gave feedback to us, and Liisa was the project manager of the event and also gave feedback and tips for the project plan.

5. FINANCE

We just had a budget mainly for the lunch break and the ingredients for the omelette. Only financial risk would have been if a frisbee had gone missing, fortunately not a single one did.

6. ASSESSMENT OF LEARNING

I think all my goals have been successful in this project plan.

My learning objectives were to learn and improve doing a proper project plan for an event. I believe all of us have improved and learnt about the project plan itself and got good experience participating in this event.

On the other hand, I think it has been a good opportunity for us to have been involved in a real event with real customers, since we have gained very nice experience participating and planning different activities for the customers, doing presentations, controlling the schedule, etc.

Fortunately, we didn’t have any kind of unexpected or unpredictable matters.

Otherwise, we expected to have more customers during the outdoors activities in Vuokatti, but it was not a problem for us.

About the training process, we have spent many hours, days and weeks to plan this Project. Since it was my first time planning an event for real customers, it was important to think and planning carefully what we are going to do, and of course, to also think of other alternatives if something went wrong and needed some changes. Fortunately, we provided with enough equipment to carry out the project plan.

As I mentioned previously, each of us had different roles during the project. Both us as sport students, we carried out the outdoor activities in Vuokatti as well as the pause exercise break in the class. Since we have enough knowledge in the sport field because our studies, that was an ideal role for us and now we had a chance to do it in practice. On the other hand, Jani as a business student, his main role was to deal with Kisälli restaurant on how to manage the mealtime during the event. The customers enjoyed the meal I had arranged and all the allergies and preferences were taken in account. I would say I did learn a thing or two about arranging a lunch. In addition, since I am Finnish, if there was any problem of understanding with customers because English, I could have helped with translating. The customers did not need any translation at all so I did not need to use the skills.

Lastly but not least I learned a new perspective, which is a sports student perspective of handling responsibilities, they are way more practical and not as formal as we business students but I do envy that I cannot be like that most of the time and this event gave me a good chance to do so.

7. Pictures from the Event

 

Welcoming servings (including Spanish omelet, British tea and Finnish water).

Outdoors activity: Frisbee golf in Vuokatti.

Exergaming – liikunnan riemua ja pelaamista

Exergaming tulee sanoista ”exercise ” ja ” gaming ”. Exergaming on siis hyötypelaamista, joka yhdistää liikunnan ja pelaamisen. Peleissä yhdistyvät myös monipuolisuus, motivoiva ympäristö, palkitsevuus ja sosiaalisuus. Pelit nostavat helposti sykettä, kehittävät hapenottokykyä, lihaskuntoa ja kehonhallintaa. Lisäksi pelaaminen kehittää myös kognitiivisia taitoja ja virkistää mieltä. Tässä siis monta hyvää syytä tulla kokeilemaan! (CSE Fitness)

Kajaanin ammattikorkeakoulun älysalista löydät monipuoliset liikuntapelit ja olet tervetullut kokeilemaan pelejä ohjaajan avustuksella joka lauantai Liikkuva lauantai- tapahtumassa. Liikkuva lauantai pyörii vielä tämän kevään ajan 4.5. asti (pois lukien 13.- ja 20.4) ja tapahtuma järjestetään kello 10-13. Tapahtuma on maksuton ja kaiken ikäiset ovat tervetulleita.

Seuraavaksi esittelen, mitä kaikkea älysalistamme löytyy:

Trixter VR -pyöräilysimulaatiopeli

Tämä peli yhdistää kuntopyöräilyn ja pelaamisen erilaisissa maastoissa. Voit polkea yksin tai haastaa kaverisi kilpailemaan monipuolisilla radoilla. Pelaa aikaa vastaan, kerää timantteja tai seikkaile ja polje vapaasti omaa tahtiasi!

4Active -peli

Tässä pelissä on 4 mattoa ja 4 näyttöä. Peli toimii tanssimaton idealla, liikkuminen tapahtuu jalkoja liikuttamalla ruudukossa. Pelin tarkoitus on pyrkiä lasten kognitiiviseen ja fyysiseen aktivaatioon, mutta nostaa sykettä myös aikuisilta. Kokeile vaikkapa haastaa kaverisi jalkapallopelissä!

Immersive Wall

Immersive Wall, tunnetummin iWall on monipuolinen peli, jossa pelaaja liikkuu kehon liikkeiden tai esimerkiksi juoksun avulla pelissä. Seinälle heijastetulta suurelta näytöltä näet peliympäristöt, joissa liikut. Pelejä löytyy laidasta laitaan, kevyestä kehonhallinnasta hikitreeniin parkourin parissa. Kokeile joko yksin tai haasta koko perhe koukuttavissa peleissä! (JCI Kajaani)

Liikkuva lauantai- tapahtumassa käytössäsi on älysalin lisäksi koulun liikuntasali, jossa voit myös liikkua vapaasti ja pelailla eri pelejä.

ss

Kehonhallintaa Shadow Master- pelissä

Nykypäivänä liikkuminen ei ole itsestäänselvyys. Teknologia taas on nykyisin hyvin suuressa roolissa etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Exergamingin avulla voitaisiin tulevaisuudessa pyrkiä lisäämään lasten ja nuorten liikunnan määrää ja saada heille mieluisa muoto liikkua. Ehkäpä osan ruutuajasta voisi käyttää samalla myös liikkuen.

Uskon Kajaanin ammattikorkeakoulun kaltaisten älysalien lisääntyvän myös muualla Suomessa lähitulevaisuudessa. Exergamingiä voitaisiin kehittää myös esimerkiksi opetustilanteisiin, iWall:in avulla voitaisiin opiskella hauskalla tavalla vaikkapa matematiikkaa tai kieliä samalla liikkuen. Pelejä voitaisiin käyttää myös ikäihmisten virikkeenä ja toimintakyvyn tukena.

Johanna Lukkarinen, ALK18S

Lähteet:

 

Projektien antia: 28 päivän Iisi Alku -valmennus Instagramissa

Halusin yhdistää projekti kurssilla valmennuksen ja älykkäät ratkaisut. Ideoin matalan kynnyksen valmennuksen ja valitsin alustaksi Instagramin. Projekti lähti liikkeelle tutustumisella Instagramin toimintoihin ja miten sitä voisi parhaiten hyödyntää tällaiseen valmennukseen. Tähän meni jonkin verran aikaa, mutta yllättävänkin vähän aiheutui harmaita hiuksia. Täytyy sanoa, että jopa minunlaiselleni malttamattomalle tumpelolle käyttö oli todella helppoa. Seuraavaksi oli aikaa vievin vaihe, eli valmennuksen sisältöjen suunnittelu. Koska terveys, hyvinvointi, liikunta ja ravitsemus ovat niin laajoja alueita, rajasin aiheen vain aivan perusasioihin. Halusin muistuttaa valmennukseen osallistuvia mistä kaikesta terveys ja hyvinvointi koostuvat ja kuinka pienilläkin teoilla ja tavoilla voi olla suuri merkitys pitkällä tähtäimellä.

Toteutin valmennuksen helmikuussa 2019 koska se sopi omiin aikatauluihini parhaiten ja alkuvuodestahan moni aloittaa ns. uuden elämän ja keskittyy enemmän elämäntapoihinsa ja niiden parantamiseen. Valmennus oli kaikille avoin ja ilmainen, saatavilla Instagramissa nimellä @energiaa_arkeen. Mainostin valmennusta omalla Instagram sivullani ja kerroin siitä eteenpäin mahdollisimman monelle. Lopulta sivulla oli seuraajia 65, mikä on ihan hyvä määrä, mutta olin ehkä toivonut vielä laajempaa tavoittavuutta.

Laadin valmennukseen lukujärjestyksen, jossa jokaiselle helmikuun päivälle oli jokin teema. Teemoja olivat mm. liikuntapiirakka, monipuolinen ruokavalio, riittävä uni, kotitreenit, ruokailurytmi, suolansaanti, veden juonti, hyvät rasvat, arkiliikunta ja moni muu terveelliseen elämäntapaan liittyvä asia. Lukujärjestyksessä oli lisäksi pieni päiväkirja, johon saattoi halutessaan tehdä muistiinpanoja ja huomioita valmennuksen edetessä. Päiväkirjan noudattaminen oli täysin vapaaehtoista ja veikkaan, ettei monikaan oikeasti hyödyntänyt valmennuksen koko potentiaalia sen suhteen. Helmikuun jokaisena päivänä tein Instagramiin postauksen joka sisälsi joko videoita tai kuvia ja tekstiä teeman mukaisesti. Ideana oli, saarnaamatta liikaa, antaa tutkittua tietoa mielekkäässä muodossa ja pistää ihmiset ajattelemaan omia käyttäytymismallejaan teemojen suhteen.

Helmikuun viimeisenä päivänä tein Instagramiin kyselyn, jossa kysyin mm. oliko valmennuksesta ollut hyötyä, oliko siinä ollut jotain uutta tietoa ja jäivätkö seuraajat kaipaamaan jotain lisää. Sain paljon positiivista palautetta ja kiitosta mielekkäästä sisällöstä ja hyvin toteutetusta valmennuksesta. Muutama olisi toivonut jotain lisää, mutta en saanut kunnollista vastausta mitä se olisi voinut olla. Oma kritiikkini on, että Instagram ei ehkä ollut paras alusta tavoittaa ihmisiä, mutta toisaalta se oli ja on helppo kanava juurikin matalankynnyksen toiminnalle. Seuraaja ei sitoudu mihinkään ja voi ottaa sisällöistä irti juuri sen mitä itselleen kokee tarpeelliseksi. Toisaalta juuri tämä sitoutumattomuus on myös negatiivinen asia. Valmennus on helposti liian tehoton ja ihmiset eivät ota sitä vakavasti koska eivät joudu tekemään itse mitään konkreettista kuin seuraamaan postauksia. Ja vaikka ilmainen aina kiehtoo niin kun valmennukseen laittaa vähänkin rahaa kiinni, on sen noudattaminen todennäköisempää kuin kokonaan ilmaisen palvelun.

Koen projektin olleen itselleni antoisa ja vaikka en ehkä ole lopputulokseen niin tyytyväinen kuin olisi voinut olla, voin sanoa, että projekti kuitenkin onnistui ja sisältöihin olen tyytyväinen. Lisäksi sain virkistää muistiani, tietojani ja opin paljon uuttakin etsiessäni teoriaa sisältöihin.

 

Jenna Haiko ALM17K

jennahaiko@kamk.fi

Vesijumpasta iloa ja terveyttä ikääntyneelle

Miltä kuulostaisi viikoittainen liikuntahetki yhdessä muiden ikääntyneiden kanssa? Jumpan lomassa ja saunassa kuulumisten vaihtoa sekä samalla reissulla tehokas annos liikuntaa viikoittaiseen liikuntapiirakkaan. Iän karttuessa ja toimintakyvyn heikentyessä liikkuminen voi alkaa tuntua haasteellisemmalta ja erilaisten lihaskuntoliikkeiden ja venyttelyiden tekeminen patjalla tuntuvat hankalilta. Yli 65-vuotiaille laadittu UKK-instituutin laatima liikuntapiirakka ohjeistaa, että muun muassa lihasvoimaa, notkeutta ja kestävyyttä ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa tulisi sisältyä viikoittaiseen liikunta-annokseen ainakin kaksi kertaa viikossa. Näitä kaikkia voi harjoittaa vedessä ja vesijumppa onkin usein miellyttävä liikuntamuoto suurimmalle osalle ikääntyneistä. Vedessä jumppaaminen on lempeää, mutta samalla tehokasta.

Otsikossa luvataan vesijumpasta sekä iloa että terveyttä ikääntyneelle. Miksi vesijumppa on erityisen hyvä liikuntamuoto ikääntyneelle terveyden kannalta? Liikkumisympäristönä vesi on lähes painovoimaton ja sen vuoksi vesiliikunta on lempeää jo kuluneemmillekin nivelille ja lämpimässä vedessä mahdollistuvat nivelten laajemmat liikeradat. Lempeyden lisäksi vedessä on turvallista liikkua, esimerkiksi kaatumisia ei tarvitse pelätä samalla tavalla, kuin esimerkiksi liukkailla talvikeleillä. Veden paineen ansiosta myös turvotukset yleensä häviävät vedessä jumpatessa.

Vesijumppa ylläpitää ja kehittää yleis- ja lihaskuntoa, lihasten venyvyyttä, ryhtiä, nivelten liikkuvuutta, lihastasapainoa sekä rentoutuneisuutta. Vesijumppa on myös hyvä liikuntamuoto painonhallinnassa. Vesijumppaa suositellaan terveyssyistä erityisesti nivelkulumista- ja kivuista kärsiville, ylipainoisille, hengityselin- ja sydänsairaille, diabeetikoille, masentuneille sekä stressaantuneille, niska-hartiakivuista kärsiville sekä liikuntavammaisille.

Vesijumppaan lähtemiseen motivaatiota voivat lisätä useat terveyssyyt. Terveyshyötyjen lisäksi vesijumppaan voi motivoida useat muutkin tekijät, kuten esimerkiksi tuo otsikossa mainittu ilo, jota vedessä liikkuminen useimmiten tuottaa. Usein vesijumpparyhmään osallistuu viikoittain samat ihmiset, joihin tutustumisen jälkeen, on vesijumppaan mukava lähteä tapamaan tuttuja ja vaihtaa samalla kuulumisia.

Parhaimmillaan vesijumppa voi lisätä ikääntyneen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti; fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.

Jos et ole vielä käynyt, miksi et siis lähtisi kokeilemaan, mitä vaikutuksia vesijumppa tuottaa juuri sinun kehosi ja mielen hyvinvoinnille?

 

Anni ALM16K

 

 

 

Lähteet:

Anttila, E. 2003. Vesivoimistelu. Helsinki: Edita. 65

Huovinen, T., Niemelä, S. & Rintala, P. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellinen seura. 409-410.

UKK-instituutti. Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille. Viitattu 3.1.2019. Saatavilla: http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka_yli_65-vuotiaille

 

 

 

FitBeast NY:n valmennuspaketeilla tavoitteista totta

Projekti 2 opintojakson osaamistavoitteissa sanotaan näin: Opiskelija osaa tuottaa älykkäät ratkaisut-teemalla liikunta-ja hyvinvointipalveluiden projekteja. Näimpä ollen meidän yrityksemme Fitbeast NY verkkovalmennuspaketti Better me sopii tähän kurssiin kuin maito kahviin. Meidän tavoitteinamme oli tehdä valmennuspaketti jonka avulla ihmiset pääsevät haluamiinsa tavoitteisiin oli sitten kyseessä lihasmassan kasvatus, painonpudotus tai ihan vain kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelu. Pyrimme tekemään valmennuksista mahdollisimman laajoja ja kattavia jokaiselle erilaiselle asiakkaalle käytettäväksi.

Henkilökohtaiset valmennukset

Toteutimme henkilökohtaisia valmennuksia pitkin kevättä 2018 aikavälillä 1.3-1.6.18.  Valmennuksissa oli mukana monia Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja lisäksi muutama ulkopuolinen valmennettava. Meistä oli erittäin hienoa päästä ohjaamaan erilaisia ihmisisiä erilaisista lähtökohdista. Pääsimme haastaamaan itseämme ja kehittymään entistä paremmiksi liikunnanohjaajiksi.

Ensiksi meidän täytyi aloittaa markkinoimaan meidän toimintaa, jotta voisimme saada näkyvyyttä ja sen kautta asiakkaita meidän henkilökohtaiseen valmennukseen. Markkinoimme Kamk Sportsin s-postin kautta, nettisivuillamme ja kyselimme ihmisiltä yksityisesti halukkuudesta osallistua valmennukseen.

Kun asiakkaita alkoi pikku hiljaa tulemaan, me pidimme jokaisen kanssa henkilökohtaisen noin tunnin mittaisen tapaamisen kasvotusten, jossa kävimme lävitse tarkasti asiakkaan terveydentilan, lähtökohdat ja tavoitteet. Tämän jälkeen teimme jokaiselle yksityiskohtaiset ja helposti toteutettavat ruokavalio- ja treeniohjelmat. Sen jälkeen toisella tapaamiskerralla kävimme treeniohjelman pääpiirteittäin läpi ja varmistimme, että he ymmärsivät kaiken mitä olimme heille suunnitelleet tulevalle kuukaudelle. Teimme kaikenkaikkiaan tosi monenlaisia ruokavalioita aina lihasmassan kasvatukseen painottuvasta ruokaohjeista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen järkevän ja terveen syömisen kautta. Treeniohjelmia teimme kuntosalille, kotiin, juoksemiseen ja moneen muuhun erilaiseen liikuntamuotoon.

Valmennussuhteiden loputtua kyselimme asiakkailta kuinka mielestämme onnistuimme valmentajina auttamaan heitä saavuttamaan heidän tavoitteensa. Me halusimme myös kysellä asiakkaiden omasta motivaatiosta valmennussuhteen alussa, keskivälillä ja lopussa. Sen avulla pystyimme tarkastelemaan paremmin, mistä vika johtui, jos asiakas ei päässyt kokonaan tavoitteisiinsa. Yleisesti ottaen asiakkaat olivat tyytyväisiä valmennuksiimme ja olivat motivoituneita koko valmennuksen ajan muutamia lipsahduksia lukuunottamatta, jotka ovat meidän mielestämme täysin inhimmillisiä ja soveliaita. Päätarkoitus kuitenkin aina parantaa asiakkaan hyvinvointia eikä saada tuloksia aikaiseksi sen kustannuksella. Pitkässä juoksussa parempi jaksaminen vaikuttaa enemmän lopputulokseen suotuisasti kuin se, että asiakkaita piiskataan ja pakotetaan äärirajoille jatkuvasti. Riittävä lepääminen ja mielen stressittömyys ovat aivanasemassa menestyksen tiellä

Better me verkkovalmennus

Järjestimme keväällä 2018 verkkovalmennuksen aikavälillä 2.4-3.6.18 eli se oli kestoltaan yhdeksän viikkoa. Miehille ja naisille ruokavaliot painoluokittain kolmella eri vaihtoehtoisella tavoitteella.  Ruokavalio- ja treeniohjelmat päivittyivät kahden viikon välein. Treeniohjelmia oli kolme eri vaihtoehtoa eri taivoitteella, jotka olivat:

Hyvinvointi
Tämän treeniohjelman perustana on lisätä jaksamista arkielämässä, edistää terveyttä ja voimaan paremmin.

Painonpudotus
Tässä treeniohjelmassa päätehtävänä on polttaa rasvaa ilman lihasmassan häviämistä.

Itsensä haastaminen
Haaste -treeniohjelmassa on joka viikko vaihtuvia haasteita, joita voi halutessaan suorittaa. Tavoitteena on lisätä elimistön suorituskykyä, lihasmassaa ja omaa henkistä vahvuutta

Better me verkkovalmennuksen markkinointi oli myös todella tärkeää, jotta saisimme mahdollisimman paljon osallistujia. Markkinoimme s.postilla, sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook, Youtube) ja nettisivuillamme. Tässä alempana kuva meidän verkkovalmennuksen mainoksestamme. Kuva on otettu Kuntokeskus Balancen tiloissa.

better me verkkovalmennus

 

Tässä lisäksi linkki mainosvideoon nettivalmennuksesta:

Better me nettivalmennus toteutus ja tulokset

Mielestämme nettivalmennuksen toteutus onnistui hyvin, sillä monet asiakkaat pääsivät asettamiinsa tavoitteisiin. Ainoastaan muutamat eivät onnistuneet, koska he eivät noudattaneet ohjelmia kunnolla. He kertoivat syyksi kiireen, josta syystä heillä ei ollut tarpeeksi motivaatiota treenata tarpeeksi usein tai syödä terveellisesti. He kertoivat, että kiireisenä tuli syötyä mitä sattuu. Me kerroimme heille, että tämä ongelma on ratkaistavissa sillä, että ruoka-annokset tehdään noin 3-4 päiväksi kerrallaan, niin ei tarvitse kuin lämmittää ruoka mikrossa ja syödä. Toki, jos liian montaa asiaa pyrkii muuttamaan elämässään kerralla ja asettaa sen takia liian korkeat tavoitteet pienelle aika välille, saattaa tulla pettynyt olo, kun ei pääsekkään tavoitteisiinsa.

Olemmekin oppineet neuvomaan asiakkaita niin, että he ottaisivat vain pieniä askeleita kerrallaan ja muuttaisivat maksimissaan 2-3 asiaa heidän elämässään noin yhdeksän viikon ajaksi, jonka jälkeen uusista asioista tulee tapoja. Sen jälkeen voidaan taas ottaa uusia askeleitä kohti lopullista päämäärää.

Tässä kuva naispuolisesta asiakkaasta joka onnistui tiputtamaan 8 kiloa painoa yhdeksän viikon aikana, mikä on mielestämme todella hyvä ja sopusuhtainen tulos yhdeksässä viikossa.

Viimeiset sanat projektista

Henkilökohtaisen- ja nettivalmennuksen toteuttaminen olivat molemmat todella antoisia kokemuksia. Opimme ohjaamaan ihmisiä paremmin. Löysimme uusia tapoja auttaa ja kehitimme vanhoja keinoja paremmiksi. Opimme myös markkinoimaan ja hyödyntämään tietotekniikkaa osana valmennusta. Aiomme ehdottomasti jatkaa valmentamista myös tulevaisuudessa, koska ihmisten auttaminen on tärkeää ja palkitsevaa työtä. Onnistuneita valmennuskokemuksia ei voida mitata rahallisesti.

 

FitBeast NY – Be the beast and earn your feast –

Kirjoittanut: Perttu Hautalampi