Työharjoittelun kokemuksia

Moikkamoi!

Vaikka kesäloma kolkutteleekin jo ovella niin tässä kirjoituksessa haluan vielä palata työharjoitteluun ja kertoa omista kokemuksistani Myötätuulessa18901206_10211655810763756_503500728_o.

Kuten aikaisemmassa postauksessani kerroin, loukkaantumiseni takia minun harjoitteluani täytyi soveltaa. Soveltamisen ansiosta sain harjoittelustani paljon uusia kokemuksia ja opin uutta. Suurin oppikokemukseni tuli Hyvä Kajaani Vartin projektista.Toimin projektissa projektipäällikkönä, mikä oli minulle pienemmässä mittakaavassa tuttua. Kuitenkin tämän kokoisen tapahtuman järjestäminen oli täysin uusi maailma minulle.

Opin paljon markkinoinnista ja sen tärkeydestä. Ehkä ”virheistä oppii”-sanonta pitää paikkansa, sillä omalta osaltani tapahtuman markkinointi olisi voinut olla parempaa. Sain kuitenkin suunnitella tapahtuman mainoksen ja markkinoida facebookin kautta. Haastetta toi hieman se, että en itse ole Kajaanista enkä tälläkään hetkellä asu siellä, joten mainosten jako tuntui vaikealta. Tehtävään olisi kuitenkin pitänyt tarttua rohkeasti ja huomattavasti aikaisemmin.

Opin myös suunnittelua ja tehtävien jakamisesta Itse tapahtumaan sain työntekijöiksi opiskelijoita, joille jaoin päivän ajaksi tehtävät. Haastetta toi erilaiset menot ja loukkaantumiset sekä kielimuuri, osa opiskelijoista oli engannin kielisiä. Sain siis kehittyä myös englannin kielessä. Tehtävien jaossa ja aikataulussa minun olisi pitänyt olla tarkempi, mutta kaikesta oppii.

Eniten tapahtumasta opin projektin etenemisestä, olemaan vastuussa ja sopimaan asioista. Osaisin nyt järjestää kyseisen tapahtuman paljon paremmin ja onneksi kehitettävää löytyy ensi kerraksi. Opin lopulta paljon rohkeammaksi ja oma-aloitteisemmaksi opiskelijaksi. Projekti kasvatti ja opetti luultavasti enemmän kuin mikään teoriatunti.

Tämän projektin lisäksi olin mukana MLL:n tapahtumassa, mistä ylempänä oleva kuva on myös otettu. Järjestimme siis Kajaanin ammattikorkeakoululla MLL:n tapahtumapäivään liikunta-aktiviteetin harjoitteluporukan kanssa. Suunnittelu oli haastavaa omalla pisteelläni, mutta kaikki lopulta onnistui hyvin. Teemana oli siis viidakko. Sain tapahtumasta kokemusta lasten ohjaamisesta sekä lisää tapahtuman suunnittelusta. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Tämän kyllä opin kantapään kautta. 🙂

Ryhmien ohjaaminen oli päätehtävä harjoittelussa ja itse ohjaamista minulle tuli eniten ikäihmisten kanssa, mitä harjoittelusta odotinkin. Sain kuitenkin harjottelun lopussa ohjata myös muutamia kertoja kahvakuula koulua työikäisille, mikä oli myös minulle uutta. Vaikka harjoittelussa tuli eteen uusia asioita, edellisen lisäksi myös vesijumppa, ohjaamisesta ei tullut kovia paineita, sillä ympäristö oli niin hyvä. Opiskelijana sai oppia ja kokeilla uutta ilman virheiden pelkoa. Tämä oli minulle harjoittelussa tärkeää. Koska kokemukset olivat niin hyviä, voin nähdä itseni haroittelun jälkeenkin vetämässä esimerkiksi vesijumppaa. Pelmiksen kautta sain myös ohjata lapsia, mikä tuki opiskeluissani lasten ja nuorten -moduulia, missä lasten ohjaamisesta oppi vielä lisää.

Työikäiset olivat harjoittelussa vastuualueeni. Harmikseni esimerkiksi tyky-iltapäiviä ei tullut kuin yksi. Työikäisiä ei muutenkaan tullut ohjattua kuin vähän. Kuitenkin aikaisemmin mainittujen ohjausten kautta omat tavoitteeni toteutuivat. Opin erilaisista harjoitusmuodoista, opin soveltamaan ja ottamaan ryhmän huomioon. Varsinkin ikäihmisten ryhmissä jokainen liike ja harjoitus täytyi ajatella jokaisen liikkumiskyvyn mukaan. Joskus saattoi tulla yllätyksiä, mutta niihin osattiin reagoida. Tärkeimpänä asiana löysin oman itseni ohjaajana. Tiedän oman tapani ohjata, ja omat hyvät ja huonot puoleni. Hyviä puoliani on muun muassa äänen käyttö, innokkuus sekä hyvä suunnittelu. Huonoja puoliani on ainakin jännittäminen sekä ehkä ohjeiden hyvä kertominen. Kuitenkin näissä asioissa olen kehittynyt enkä enää jännitä niin paljoa. Tavoitteistani yrityksen hallinta ja markkinointi puoli jäi vähemmälle, mutta Hyvä Kajaani Vartin projektin kautta sain kokemusta siitäkin. Harjoittelu Myötätuulessa oli näin jälkeen päin ajateltuna juuri oikea valinta minulle ja hyvä kokemus.

Minä opin:

  • Ohjaustapani, hyvät ja huonot puolet
  • Erilaisia harjoitus- ja liikuntamuotoja
  • Soveltamaan ja ottamaan asiakkaat huomioon niin suunnittelussa kuin ohjauksessa
  • Tapahtuman järjestämisestä ja markkinoinnista
  • Olemaan rohkea ja oma-aloitteisempi

 

Hyvää kesälomaa kaikille!

-Sarppe

 

Harjoittelua voi myös soveltaa

_mg_7039Heippa! Oon Sara, 20-vuotias toisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelija. Olen kotoisin Oulaisista, tuolta Pohjois-Pohjanmaalta. Minulla on hieman erilainen polku opiskeluissani, sillä aloitin kouluni viime vuonna monimuoto-opiskeluna. Viime syksynä otin 2 vuoden päiväopiskelijat kiinni opinnoissani ja liityin joulun jälkeen heidän ryhmäänsä ja opiskelurytmiin. Erikoistun koulutuksessani lapsiin ja nuoriin sekä personal trainingiin. Haaveenani on ollut ammatti liikunnanopettajana, mutta mieli voi täällä koulussa muuttua vielä monta kertaa.

Olen siis tällä hetkellä tekemässä ensimmäistä työharjoitteluani Myötätuulessa. Myötätuuli oli minulle hyvä ratkaisu, koska vähäisen ohjaustaustan vuoksi halusin matalan kynnyksen harjoittelupaikan. Myötätuuli on juuri tällainen. Olen saanut hyvissä ryhmissä opetella omaa ohjaustani sekä oppia uusista välineistä, erilaisista harjoittelumuodoista sekä soveltamisesta virheitä pelkäämättä.

Oma taustani on vahvasti palloilulajeissa. Olen pelannut yli kymmenen vuotta, sekä lentopalloa että pesäpalloa. Jonkun verran näistä lajeista on myös valmennustaustaa. Olen kuitenkin aina ollut kiinnostunut monipuolisesti eri lajeista ja kokeillut siis vähän kaikkea. Koulun aikana olen kiinnostunut myös musiikkiliikunnasta ja rohkaistunut monipuolisena ohjaajana.

Harjoitteluni on myös ollut hieman erilainen, sillä tapaturman vuoksi olen joutunut olemaan sairaslomalla ja tekemään töitä soveltamalla. Olen kuitenkin saanut vetää erilaisia senioriryhmiä ja oppia niiden kautta. On ollut mahtavaa, että työharjoittelua on voitu soveltaa minulle sopivaksi ja olen saanut hakemaani kokemusta ja uusia työtehtäviä.

Vastuualueeni on ollut työikäiset sekä tyky-toiminta. Valitettavasti tyky-iltapäiviä ei ole tullut montaa harjoittelun aikana. Olen kuitenkin monissa tapahtumissa mukana, kuten MLL- ja Pyörällä kouluun -tapahtumat. Otin myös Kajaanissa tutun tapahtuman, Vartti Maratonin, haltuuni ja olen tällä hetkellä tapahtuman projektipäällikkö. Saan tästä varmasti paljon kokemusta ja opin paljon uutta projektien järjestämisestä.

Myötätuulen ilmapiiri on loistava ympäristö niin työskennellä kuin asioida, tule siis rohkeasti käymään!

– Terveisin Sarppe

Maailma muuttuu niin minäkin

Maailma on muuttunut oman lapsuuteni ja nuoruuteni aikana huimasti. Elinympäristö, elintavat sekä ajankäyttö ovat muuttuneet. Vanhemmat ovat yhä kiireisempiä, älylaitteista on tullut iso osa arkielämää ja päivämme kuluvat yhä suuremmaksi osaksi sisätiloissa istumiseen. Nämä kaikki muutokset elämässä vaikuttavat myös meidän kaikkien liikunnan määrään ja laatuun. Liikunnan muutokset vaikuttavat kuitenkin voimakkaimmin kasvaviin lapsiin, jotka tarvitsevat liikuntaa kehittyäkseen ja oppiakseen. Liikunta on lapsille synnynnäinen tarve.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut uudet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, jotka jo nimensä mukaisesti korostavat kolmea asiaa: iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Suositukset perustuvat viime vuonna startanneeseen ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaan. Suosituksissa on haluttu korostaa lapsen oikeutta liikkua kuin lapsi ja täten tuoda esille aikuisten velvollisuuksia tukea lapsen kasvua liikunnan avulla. Suositukset pitävät myös siis sisällään ympäristön roolin ja ovat tarkoitettu niin vanhempien kuin muidenkin lasten kanssa työskentelevien aikuisten avuksi.

Suurin muutos suosituksissa on määrä. Nykypäivänä lapsi tarvitsee vähintään kolme tuntia liikuntaa päivässä, joka koostuu kevyestä, reippaasta sekä erittäin vauhdikkaasta aktiivisuudesta. Aktiivisuus on siis kuormittavuudeltaan monipuolista. Aikaa täytyy kuitenkin olla rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Istumiseen on kiinnitetty myös huomiota. Lapsi oppii kuitenkin parhaiten asioita toimimalla, joten pitkiä istumisaikoja täytyisi pyrkiä välttämään.

Ympäristöstä on korostettu välineitä, ulkoilmaa sekä perheen osallistumista. Lapset ovat uteliaita ja kekseliäitä kunhan heille antaa siihen mahdollisuuden. Liika turvallisuus voi rajoittaa lapsen oppimista ja kehitystä, kun lapsen ei anneta kokeilla. Vanhempi on se tekijä, joka päättää minkälaisessa ympäristössä lapsi leikkii ja liikkuu. Vanhemman tehtävänä olisi löytää mahdollisimman monipuolinen ympäristö, jossa lapsella on rajaton mahdollisuus etsiä, kokea ja kokeilla. Tällaisen ympäristön löytää helposti ulkoa. Erilaiset välineet myös monipuolistavat lapsen liikuntaa helposti. Samalla ne innostavat liikkumaan, opettavat sekä tarvittaessa myös tukevat. Älylaitteet nykyään voivat myös toimia kannustajina ja oppimisvälineinä oikein käytettynä. Ne eivät saisi kuitenkaan olla liikuntaa vähentävänä tekijänä. Osallistuminen on myös vanhemman valinta. Lapsen vuorovaikutustaidot sekä myönteinen suhde aikuiseen kehittyvät jo osallistumisen ja kannustamisen kautta.

perhe

Suositusten avulla pyritään myös lisäämään ja kehittämään yhteistyötä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Tämä tarkoittaa yhteistyötä erilaisten yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Esimerkiksi taloyhtiöiden piha- ja aluesuunnittelussa kunta voisi tehdä yhteistyötä taloyhtiön kanssa. Pienilläkin valinnoilla voidaan vaikuttaa.

Suositusten avulla halutaan myös lisätä ohjatun ja varhaiskasvatuksen liikunnan merkitystä ja vaikutuksia. Ohjattu liikunta täytyisi olla suunniteltua ja tukea yksilöllisesti lapsen kehitystä ja oppimista.

Jokaisessa suositusten osa-alueessa täytyisi muistaa lapsen kuunteleminen. Lapsellakin on oma mielipiteensä ja toiveensa. Kuuntelemalla voi positiivisesti vaikuttaa lapsen liikuntaan.

Näiden suositusten avulla lapset pysyvät maailman kehityksen mukana. Tärkeintä kuitenkin on ilo, leikki ja yhdessä tekeminen.

Lisätietoa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista löydät alla olevasta linkistä

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/OKM21.pdf?lang=fi

Lähteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä-varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Lönnberg Print & Promo. Helsinki

– Sara Marjakangas