FREEGYM

Kokemus lasten ohjauksesta

Kun minua kysyttiin Suomussalmelle vetämään Freegym aiheisia ohjauksia, olin aluksi empivällä mielellä. Minulla ei nimittäin ole paljoakaan aiempaa ohjauskokemusta ja Freegymkin lajina oli aivan uusi tuttavuus. Päätin kuitenkin ottaa haasteen vastaan, oppimaanhan tänne kouluun on tultu! Eikä kukaan ole seppä syntyessään.

Tuntien suunnittelu oli alkuun vaikeaa, sillä en tiennyt lainkaan mitä Freegym on tai mitä se pitää sisällään. Muutamien päivien tiedonhaun jälkeen suunnittelu alkoi kuitenkin sujua ja samalla kiinnostuinkin lajista todella paljon. Tuntisuunnitelmien tekemiseen sain tarvitsemaani apua. Opin että määrätietoisuus ja selkeys ovat piirteitä, jotka löytyvät hyvästä tuntisuunnitelmasta.

Tuntien valmistelu sujui vaivattomasti. Iso kiitos tästä kuuluu Lauralle. Ennen lähtöä suunnittelimme yhdessä tunnin toimivaksi kokonaisuudeksi. Laura opetti minulle hauskoja leikkejä ja antoi vinkkejä lasten ohjaamiseen. Opin esimerkiksi, että leikki on hyvä lopettaa aina vähän ennen, kun siitä tulee tylsää. Kiitos Lauran minulla on nyt uusia ässiä hihassa tulevaisuutta ajatellen!

Itse ohjauksista otin paljon opikseni. Ohjasin siis kahdelle ryhmälle tunnin kestävät tuokiot. Kokemuksena kaksi ohjaustani erosivat toisistaan todella paljon. Näiden kahden eri ryhmän dynamiikassa oli todella paljon eroa. Ensimmäisessä ryhmässä osa lapsista oli suhteellisen meneviä tapauksia, kun taas osa heistä oli puolestaan todella ujoja. Koin melko vaikeaksi ryhmän käsittelyn ja kaikkien lasten tasapuolisen huomioimisen. Toista ryhmää sen sijaan oli huomattavasti helpompi ohjata ja tästä tunnista jäikin tosi hyvä fiilis. Ensimmäisessä ryhmässä osa lapsista selvästi turhaantui, koska tunnin sisältö ei tarjonnut heille tarpeeksi haastetta. Otan tästä opikseni ja jatkossa pyrin huomioimaan paremmin yksilöiden väliset erot ohjausten suunnittelussa. Tuntien jälkeen sain ohjauksista hyödyllistä palautetta. Nyt tiedän, että minun tulee olla varmempi ja täsmällisempi ohjeistuksissani. Ajankäyttökin tuotti hieman vaikeuksia varsinkin ensimmäisessä ohjauksessa. Pari harjoitusta venähti liian pitkäksi ja muutama taisi jäädä kokonaan välistä. Otan tästäkin opikseni ja jatkossa huolehdin tarkemmin ajankäytöstä.

Kokonaisuutena kokemus oli todella hieno. Opin paljon uutta, sain arvokasta kokemusta ja innostuin kaiken lisäksi myös Freegymistä. Kiitos tästä oppimismahdollisuudesta myötätuulelle! Ja erityiset kiitokset Lauralle sekä Jutalle, jotka olivat Suomussalmella mukana isona apuna ja hyvänä seurana! 🙂

– Joonas

Vesijumppako tylsää? NOT!

En ole aina mieltänyt vedessä toteutuvaa liikuntaa, uintia lukuun ottamatta, tehokkaaksi, mutta miksi? Onko taustalla ennakkoluulojen lisäksi vain kokemuksen puute tai huonot omakohtaiset kokemukset? Uskon, että muita samoin ajattelevia löytyy myös. Mielipiteeni kuitenkin muuttui kertaheitolla vesijumppaan perehtymisen, suunnittelun ja toteutuksen jälkeen. Vaikka olemme kaikki vedessä kevyempiä nosteen takia, se ei tarkoita, että tehoja olisi vähemmän. Vesitreeni voi olla cirquit eli kiertoharjoittelutyylinen, vesijuoksua, syvän veden treeniä, intervalliharjoitus, tanssillista treeniä tai aquaboxing ja aquakickboxing -tyylistä. Vesitreeni on siis kaikkea liikuntaa, mitä vedessä voi toteuttaa yksin, ryhmissä tai pareittain joko ohjatusti tai itsenäisesti.

Vesijumpassa liikkeitä on oikeasti juuri niin paljon kuin ohjaajalla on mielikuvitusta. Perusliikkeet ovat hyvä lähtökohta ja niistä saa paljon erilaisia versioita muuntelemalla. Perusliikkeet jakautuvat askeleisiin ja hyppyihin, käsiliikkeisiin, yleisliikkeisiin tangolla sekä venytyksiin. Kaikki liikkeet kannattaa myös kokeilla itse vedessä, jotta tietää niiden toimivan suunnitellusti ja tehokkaasti. Vedessä on myös mahdollista rentoutua uintiin liittyvien harjoitusten lisäksi. Vaikka kaikessa vesitreenissä tärkein väline on vesi sellaisenaan, sen luoman vastuksen takia, on oleellista muistaa tarjota vaihtelua, virkistystä sekä erilaisia suoritustapoja. Mielenkiintoa sekä tehoa vesijumppaan lisäävät välineet.

Välineet voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:

 1. kelluvuutta lisääviin välineisiin
 2. vastuspintoja suurentaviin välineisiin
 3. vastustaviin tai painoa lisääviin välineisiin

Välineiden käyttömahdollisuuksia löytyy runsaasti, sillä useimmissa uimahalleissa on  käytössä lötköpötköjä, uimalautoja, palloja, kelluntavöitä tai -liivejä ja kaulimia, jotka kuuluvat kelluvuutta lisääviin välineisiin. Vastuspintoja suurentavia välineitä puolestaan ovat esimerkiksi hanskat, frisbeet, erikokoiset hymynaamat ja ”kukat” sekä puntit, joita yleensä myös löytyy. Vastustavia ja painoa lisääviä välineitä, kuten nilkka- ja käsipainoja, kuminauhoja tai painopuntteja voi löytyä myös.

Kuvahaun tulos haulle vesiliikunta

Kuten kaikessa liikunnassa, jumpissa sekä ryhmäliikuntatunneilla, juoksulenkillä tai punttitreenillä, musiikilla on suuri vaikutus. Näin myös vesijumpassa. Tutkimukset nimittäin osoittavat musiikin antavan lisävoimaa sekä kestävyyttä vaativissa liikkeissä sen lisäksi, että se auttaa muistamaan liikkeet. Musiikin käytössä on hyvä muistaa muutama tärkeä asia.

Käytä musiikkia …

 • … josta pidät itse ja jonka tunnet
 • … josta ryhmäsi pitää tai oletat heidän pitävän (aina voi kysyä toiveita!)
 • … joka sopii tunnin teemaan ja inspiroi
 • … monipuolisesti, sillä myös iäkkäät voivat pitää rokista!

 

Oli kyse sali-, ryhmä tai vesiliikuntatunnista, perusrakenne on kaikissa samankaltainen. Tunnin sisältöön vesijumpassa vaikuttavat asetetut tavoitteet, käytettävissä oleva tila, aika sekä veden lämpötila. Ihanteellinen lämpötila on +26-+30 astetta riippuen harjoituksen kestosta, tavoitteista sekä suoritustavasta. Jos jumpataan viileässä vedessä, on tehon oltava riittävän korkealla, jotta vältytään palelulta. Tunnin kesto usein vaihtelee 30 minuutista 60 minuuttiin. Periaatteet, joita tunnin suunnittelussa on hyvä huomioida ohjaajamateriaalin mukaan ovat

 • Alkuverryttely 5-15 min
 • Aerobinen osuus 20-25 min
 • Lihaskunto-osuus 5-15 min 
  • Joko erikseen tai sisällytettynä aerobiseen osuuteen
 • Loppuverryttelyt ja venyttelyt 5-10min
  • piristys ja hyvillä mielin poistuminen altaasta

 

Vesi voi olla elementtinä tuttu, esimerkiksi aktiivisen uinnin harrastamisen johdosta, mutta vesijumppa oudompi käsite. Lähtiessäni suunnittelemaan ensimmäistä 45 minuutin vesijumppaa, aloitin tutustumalla erilaisiin tunteihin. Osallistuin kahdelle erilaiselle vesijumppa -tunnille, joista molemmat olivat syvässä vedessä. Kävin myös katsomassa yhden matalan veden vesijumpan, jonka jälkeen aloitin suunnittelun. Prosessi alkoi musiikin etsinnästä ja soittolistan luomisesta. Tämän jälkeen perusliikkeisiin tutustuttua kokeilin musiikin tahtiin liikkeitä niin kauan, että se tuntui musiikkiin sopivalta. Osan liikkeistä kokeilin myös altaassa ja tämän jälkeen huomasin, että kaikki perusliikkeistä soveltamani ideat eivät toimineet. Näin päädyin soveltamaan sovellettuja ideoita edelleen kohti toimivampaa kokonaisuutta. Suunnitteluvaiheessa koin suureksi avuksi myös vertaiset, joilla oli jo jonkin verran kokemusta vesijumpasta ja joiden kanssa keskustelu toi uusia ideoita (toivottavasti puolin ja toisin). Tuntini rakenne mukaili vesitreenin ohjaajamateriaalin antamaa kaavaa. Aerobisen osuuden ja lihaskunnon välissä oli yksi rauhallisempi sykettä tasaava kappale.

Asioita, jotka havaitsin vesijumppaa ohjatessani olivat, että liian nopeat vaihdot liikkeiden välillä eivät toimi. Kaikkia liikkeitä ei pysty tekemään yhtä nopeasti kuin maalla, vaikka aina kannattaakin haastaa. Tärkein kaikista havainnoista oli, että vesijumppa on tehokasta! Liikkeet tehtiin musiikin tahtiin ja jokaista liikettä tarpeeksi pitkään. Palautetta asiakkaat antoivat nimenomaan musiikista, sillä he kokivat sen olevan tärkeä osa jumppaa.

Kuvahaun tulos haulle aqua aerobic

Ohjatessa vesijumppaa, kuten muutakin liikuntaa, todellisia taitoja ovat positiivinen asenne, huumori sekä leikkimielisyys ja omien luovien kykyjen käyttö, sillä joskus liikunnanohjaajan on uskallettava laittaa itsensä peliin. Myös innostavalla opetuksella on merkitystä, sillä sen kautta pystyy motivoimaan asiakkaita. Kyky yhteistyöhön sekä halu kehittyä ja oppia ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja, sillä kyseessä on jatkuvasti kehittyvä ala. On tärkeää muistaa olla oma itsensä, löytää oma tyyli ohjata eikä yrittää olla kuten joku muu. Kehityin liikunnanohjaajana erilaisen tunnin ohjauksen lisäksi erilaisen asiakasryhmän ohjauksessa, uudessa liikuntaympäristössä toimimisessa sekä erilaisten välineiden käytössä. Mielenkiinnolla odotan tulevia haasteita!

Jokainen liikunnanohjaaja ohjaa tunteja omalla persoonallaan, joten jokainen vesijumppa on erilainen. Kannattaa aina antaa mahdollisuus erilaisille tunneille ja ohjaajille, sillä sieltä aivan varmasti löytyy juuri itselle sopiva tunti!

 

Innostavin terveisin

Laura

Aiheeseen liittyvä kuva

 

Lähteet:

Anttila, E. 2005. Vesijuoksijan käsikirja. Helsinki. Edita.

Anttila, E. 2003. Vesivoimistelu. Helsinki. Edita.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry. 2015. Vauhtia Vedestä – VESITREENIN OHJAAJAMATERIAALI.

Suomen kuntourheiluliitto ry. 1990. Vesijumppa-opas. Helsinki: Kunto ja virkistys Oy.

 

 

Oppimiskokemuksia

Hei taas!

Näin harjoittelun jälkeen on hyvä palata tarkastelemaan, miten omien tavoitteiden saavuttaminen toteutui ja miten kaikki kokonaisuudessa onnistui. Harjoittelun alkaessa asetin neljä tavoitetta itselleni. Halusin kehittää ohjaustaitojani erilaisille asiakasryhmille vahvistaen pedagogista ja liikuntadidaktista osaamistani sekä tätä kautta myös asiakkaiden yksilöllistä huomioimista, sillä jokaiselle tulisi aina löytyä omalle (kehitys)tasolleen sopivaa sekä haastavaa toimintaa. Tämä on yksi ohjaajan tärkeimmistä tehtävistä. Jokainen meistä voi kuvitella minkälaisen toiminnan hyvänsä, jonka ollessa liian helppo tai aivan liian vaikea, se jättää ikävän mielen ilman onnistumisenkokemusta. Tämä ei koske pelkästään lapsia ja nuoria, vaan asiakkaita koko elinkaarelta. Tähän liittyen toivoin samalla kehittäväni kykyäni soveltaa ja muokata mahdollisesti jopa lennosta tuntien etenemistä sekä sisältöä. Kolmantena halusin keskittyä liikuntaosaamisen syventämiseen käytännön kautta, sillä ohjauskokonaisuuksien hallinta on haastava kokonaisuus.

Vaikka työharjoitteluni painottui enemmän ohjaamisen puolelle, valitsin myös tavoitteen, joka ei koske suoraan ohjaamista. Tämä oli liikunta-alan hallintopuoleen tutustuminen Myötätuulessa ja tätä kautta liikunnan aseman ymmärtäminen yhteiskunnassa tarjomimme, järjestämiemme sekä markkinoimiemme palveluiden kautta. Tähän kuului oleellisesti myös lastenleirien arviointi ja kehitysideointi seuraavalle vuodelle.

Työharjoitteluni oli siis vain noin puolet siitä, mitä sen pitää olla, koska teen sen kahdessa osassa. Vaikka harjoitteluni oli ajallisesti lyhyt, se oli sitäkin tiiviimpi kokonaisuus. Ennen kesäleirien alkamista, meillä oli ohjaajaporukan kanssa hyvin aikaa työnjakoon, suunnitteluun sekä kaikkien tarpeellisten välineiden hankkimiseen. Ennen kuin aloitimme tuntisuunnitelmien tekemisen ja välinelistan tekemisen en osannut arvata, kuinka paljon hommaa valmistelussa todella on. Vaikka jokaisella oli omat tuntinsa pidettävänä, on tärkeää että koko porukka on ajan tasalla tällaisissa projekteissa, sillä vastaan voi tulla (ja tulikin) tilanteita, joissa voi joutua astumaan hetkeksi toisen ohjaajan saappaisiin. Tällöin huomaa myös, kuinka tärkeää on, että tuntisuunnitelmat on kirjoitettu niin selkeästi, että kuka tahansa voi tunnin vetää! Erittäin selkeäksi kävi myös, että huolella suunniteltu ja valmisteltu on puoliksi tehty, sillä sen jälkeen pystyy keskittymään 100%:sesti itse ohjaamiseen. Projektien sunnittelun ja valmistelun osalta sain valtavasti kokemuspohjaa ja tunnen olevani paljon varmempi, mikäli vastaan tarjoutuu tulevaisuudessa tilaisuus järjestää tai suunnitella jonkinlaisia projekteja. Asiakastryhmämme molemmilla lastenleireillä olivat erilaisia niin ryhmädynamiikan puolesta kuin yksilötasolla. Perhetapahtumat puolestaan olivat aivan erilaisia, kuin lastenleirit, sillä ohjaustilanteessa on otettava huomioon myös vanhemmat. Tämän kautta koen myös, että ohjaustaitojeni lisäksi myös asiakkaiden yksilöllinen huomioiminen kehittyi huomattavasti. Enemmän mahdollisesti jopa perhetapahtumien osalla tapahtui kehitystä, sillä ne ovat olleet pidemmän aikaa vieraampi osa-alue. Perhetapahtumia oli siis kaksi ja molemmat olivat erilaisia. Ensimmäinen oli koko perheen liikenneturvallisuuspäivä ja toinen kesäpelmis luontoteemalla. Tapahtumat olivat onnistuneita ja lasten eläytyminen esimerkiksi luonnosta kerättävien hajujen etsintään oli hienoa! Itsekin yllätyin kuinka paljon erilaisia tuoksuja metsästä löytyy kun lasten kanssa haistelimme ja vertailimme tuotoksia.

Liikuntaosaamisen syventäminen täyttyi myös osittain käytännönläheisen tekemisen ansiosta, mutta kehittyy varmasti vielä paljon lisää tulevien harjoitteluiden tarjoamien haasteiden kautta. Osittain lapset olivat asiakkaina tuttu aikaisemman koulutuksen kautta, mutta sisältö leirillä toi siihenkin uuden ulottuvuuden. Aion pyrkiä keskittymään tulevissa harjoitteluissa lisää vieraampiin asiakaskenttiin, jotta saisin mahdollisimman paljon kokemusta erilaisista asiakasryhmistä. Esimerkiksi iäkkäät, kehitysvammaiset, vauvajumppa, työikäiset ja ukkojumppa ovat asiakasryhmät, jotka eivät ole tutuimmasta päästä. Myötätuuli tarjoaa myös mahdollisuuksia näidenkin asiakasryhmien pariin, joten harkitsen vahvasti harjoittelun toisen osankin suorittamista siellä. Kokonaisuudessaan harjoittelu oli erittäin onnistunut ja Myötätuuli oivallinen ympäristö sen toteuttamiseen! Ympärillä oli motivoituneita ja ahkeria ohjaajia erilaisine vahvuuksineen ja kokemuksineen, joten vertaisilta oppiminen oli myös yksi hieno lisä harjoittelussa.

Hyvää alkusyksyä toivottaa Laura

 

Kesäharjoittelu Myötätuulessa

Hei

Nimeni on Laura Vasankari. Olen 25-vuotias, Kalajoelta kotoisin oleva toisen vuoden liikunnanohjaajaopiskelija, jolla on taustalla Sosionomin (AMK) paperit. Suuntautumisvaihtoehtona minua kiinnostaa eniten elämysaktiviteetit, sillä koen sen eniten omakseni. Tykkään harrastaa liikuntaa monipuolisesti, joten lihaskunto-, aerobinen- sekä liIMG-20150424-WA0003ikkuvuusharjoittelu ovat kaikki osa arkipäivääni jossain määrin. Säännöllisimpinä harrastuksina lähiaikoina on säilynyt kuntosaliharjoittelu, lenkkeily, pyöräily sekä uinti, ajan ollessa tiukilla.

Valitsin harjoittelupaikakseni Myötätuulen, koska se tarjoaa mielenkiintoisen työharjoitteluympäristön erilaisine mahdollisuuksineen. Oma harjoitteluni on ajallisesti hieman erilainen kuin opinto-suunnitelmasta alkuperäisesti löytyy, mutta se Kajaanin ammattikorkeakoulussa onkin hienoa, että opintoja pystyy räätälöimään itselleen sopivaksi. Olin opiskeluvaihdossa Kanadan Victoriassa, joten päätin toteuttaa työharjoitteluni ”omalla ajalla” eli kesän aikana.

Teen ensimmäistä, eli orientoivaa harjoittelua, joka painottuu enemmän ohjaamiseen. Tähän Myötätuuli onkin oikein hyvä ympäristö, sillä se tarjoaa paljon erilaisia palveluja erilaisille asiakasryhmille. Kesällä Myötätuuli järjestää kaksi lasten kesäleiriä, ”Paras kesäleiri 2017”, 6-10-vuotiaille. Tätä kautta pääsemme ohjaajaporukan kanssa suunnittelemaan kesäleirit ja samalla myös toteuttamaan itseämme sekä kokeilemaan erilaisia ohjaus- ja lähestymistapoja sekä vahvistamaan omia taitojamme ohjaajina. Samalla pääsemme kehittämään ja vahvistamaan yhteistyötaitoja ja oppimaan toisiltamme ohjaamiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä asioita ja vinkkejä. Mahdollisuuksia on siis paljon! Harjoittelun aikana osallistun ohjaajaporukan kanssa myös kahden erilaisen perhetapahtuman toteutukseen ja ohjaamiseen, mikä antaa mahdollisuuden kehittää omia taitoja lisää erilaisen asiakasryhmän parissa. Pääsen myös harjoittelun lopusta osallistumaan muihin erilaisiin hankkeisiin/projekteihin suunnitteluprosessin osalta.

Odotan harjoittelulta mahdollisimman monipuolisia työtehtäviä. Toivon harjoittelun vahvistavan omia taitojani ohjaajana sekä tuovan lisää varmuutta, rentoutta sekä rutiininomaisuutta niin suunnitteluun kuin omaan ohjaukseenkin. Ohjaamisen lisäksi projektien ja erilaisten tapahtumien ideointi, suunnittelu ja toteutus kiinnostavat minua paljon, minkä takia toivon oppivani kyseisten järjestämisestä. Ne ovat huomattavasti vieraampi alue minulle, mutta oleellinen osa liikunnanohjaajan ammattia. Odotin harjoittelulta paljon heti alusta alkaen, koska ohjaajaporukkamme vaikutti oikein kivalta, enkä tähän mennessä ole saanut pettyä!

Aurinkoisin kesäterveisin Laura